Τσετινέ, Ειρήνη Χαρά. Οι ιστορικοί αστικοί προσφυγικοί οικισμοί στην Ξάνθη: διαχρονική πολεοδομική εξέλιξη και διερεύνηση δυνατότητας ανάδειξης-προστασίας των υφιστάμενων κτηρίων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 30, p. 6–44, 2020. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.51. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/51. Acesso em: 2 ιουλίου. 2022.