Νιαβής Σ. Αξιολόγηση της επίδρασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στις προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων κρουαζιέρας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 28, p. 157–181, 2019. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.446. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/446. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.