Τσιώτας Δ.; Γεράκη Μ.; Νιαβής Σ. Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 28, p. 98–156, 2019. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/445. Acesso em: 4 οκτωβρίου. 2023.