Πολύζος Σ. Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 28, p. 14–39, 2019. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.442. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/442. Acesso em: 23 ιουνίου. 2024.