Μιμής Ά.; Στάμου Μ. Συγκριτική εξέταση των λογισμικών χωρικής οικονομετρίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 27, p. 4–20, 2018. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2018.433. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/433. Acesso em: 7 δεκεμβρίου. 2023.