Χιόνης, Διονύσιος; Εξάρχου, Τρύφων. Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 26, p. 150–176, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/430. Acesso em: 25 σεπτεμβρίου. 2022.