Λαλένης Κ.; Βεζυριαννίδου Σ. Ο χωρικός σχεδιασμός και οι συναφείς απόπειρες θεσμικών μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την εποχή της οικονομικής κρίσης: αξιολόγηση αναγκαιότητας και αποτελεσμάτων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 31, p. 94–118, 2020. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.43. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/43. Acesso em: 1 δεκεμβρίου. 2023.