Ασπρογέρακας Ε.; Καλλιώρας Δ. Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 31, p. 62–93, 2020. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/42. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.