Σταμπουλής Γ.; Νάκου Π. Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 25, p. 105–123, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.383. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/383. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.