Ζαμάνη, Αλεξάνδρα; Λαλένης, Κωνσταντίνος; Παπουτσόγλου, Γιώργος; Οικονόμου, Δημήτρης. Διαδικασίες παραγωγής, απογραφή και διερεύνηση οικισμών ιδιωτικής πολεοδόμησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 25, p. 20–51, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.380. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/380. Acesso em: 10 ιουνίου. 2023.