Στεφανή Φ.; Τσιλιμίγκας Γ.; Γουργιώτης Α. Ζητήματα σύνταξης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 23, p. 135–150, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.371. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/371. Acesso em: 22 μαΐου. 2024.