Παπαθεοχάρη Θ.; Κοκκώσης Χ. Παρακολούθηση και αξιολόγηση σχεδίων θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 23, p. 108–134, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.370. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/370. Acesso em: 18 ιουνίου. 2024.