Αρβανίτης Α.; Γιαννακοπούλου Σ. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός - Θαλάσσιο Κτηματολόγιο: μια αναγκαία αμφίδρομη σχέση για την Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 23, p. 88–107, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.369. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/369. Acesso em: 7 δεκεμβρίου. 2023.