Νιαβής Σ.; Παπαθεοχάρη Θ.; Κοκκώσης Χ. Κοινωνικοοικονομικές διαστάσεις της σύνδεσης Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ): εφαρμογή στο πιλοτικό ΘΧΣ της Αδριατικής - Ιονίου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 23, p. 64–87, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.368. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/368. Acesso em: 23 ιουνίου. 2024.