Παπαγεωργίου Μ. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και θαλάσσιες χρήσεις: εννοιολογικά και θεωρητικά ζητήματα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 23, p. 41–63, 2016. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.367. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/367. Acesso em: 23 ιουλίου. 2024.