Αγγελάκης Α.; Γεωργαντάς Η. Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 22, p. 29–68, 2015. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/362. Acesso em: 23 μαΐου. 2024.