Σαράτσης Γ.; Πολύζος Σ. Τουριστική χωρητικότητα και κύκλος ζωής των τουριστικών περιοχών: η περίπτωση του Ν. Μαγνησίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 21, p. 82–106, 2015. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.358. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/358. Acesso em: 15 απριλίου. 2024.