Ανδρικοπούλου Ε.; Κακδέρη Χ.; Καυκαλάς Γ.; Τασοπούλου Α. Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 20, p. 4–31, 2015. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/340. Acesso em: 25 ιουλίου. 2024.