Γουργιώτης Α. Η συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης στο χωρικό σχεδιασμό και το τοπίο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 19, p. 38–57, 2014. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.334. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/334. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.