Ασπρογέρακας Ε. Ιεραρχία και αρχή της δεσμευτικότητας στο ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 35, p. 73–94, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.270. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/270. Acesso em: 30 μαρτίου. 2023.