Σκάγιαννης Π. (Παντελής); Καπαρός Γ. Τα έργα υποδομών στην Ελλάδα και η παρουσία των μεγάλων έργων μεταφορικών υποδομών: μεταβαλλόμενα υποδείγματα και προτεραιότητες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 18, p. 12–65, 2013. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.264. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/264. Acesso em: 13 ιουλίου. 2024.