Τσιώτας Δ.; Πολύζος Σ. Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 17, p. 64–81, 2012. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.258. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/258. Acesso em: 24 ιουνίου. 2024.