Περάκης Κ. Ανίχνευση και πρόβλεψη διαχρονικών αλλαγών κάλυψης γης στο νομό Μαγνησίας με την εφαρμογή της μεθόδου Markov και των κυτταρικών αυτόματων σε πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 16, p. 124–141, 2011. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2011.253. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/253. Acesso em: 20 απριλίου. 2024.