Γεμενετζή Γ.; Μέλισσας Δ. Εισαγωγή. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 6–10, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1911. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1911. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.