Τοπάλογλου Λ.; Πετράκος Γ. Αναζητώντας τις παραμέτρους ενός θεωρητικού υποδείγματος για την οικονομική γεωγραφία τωνσυνόρων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 12, p. 32–53, 2009. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2009.187. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/187. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.