Αναστασίου Γ. Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 208–213, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.185. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/185. Acesso em: 20 απριλίου. 2024.