Πετράκος Γ. Αποτίμηση του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας, 2006-2008. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 190–207, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.184. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/184. Acesso em: 20 ιουνίου. 2024.