Σταμπουλής Γ. Πώς εμπεδώνεται η καινοτομική δραστηριότητα; Η ανάδυση των συστημάτων καινοτομίας στο χώρο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 168–189, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.183. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/183. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.