Μαρκάτου Μ.-Ε.; Σκάγιαννης Π. (Παντελής). Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 134–167, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.182. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/182. Acesso em: 15 απριλίου. 2024.