Μπακούρος Ι. Λ.; Γκιούρκα Π.; Φάλλας Γ. Τεχνολογική πλατφόρμα, τεχνολογική παρακολούθηση και τεχνολογική προοπτική διερεύνηση. εργαλεία καινοτομίας περιφερειακής ανάπτυξης: η περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 108–133, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.181. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/181. Acesso em: 20 απριλίου. 2024.