Αγγελάκης Α.; Γεωργαντάς Η. Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: quo vadis Creta?. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 72–107, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.180. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/180. Acesso em: 19 απριλίου. 2024.