Γουργιώτης Α.; Γιαννακού Α.; Σαλάτα Κ.-Δ. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα: η προσέγγιση του πρώτου Θαλάσσιου Χωροταξικού Πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Αιγαίου (ΘΧΕ1). Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 37, p. 30–66, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1797. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1797. Acesso em: 13 ιουλίου. 2024.