Γουργιώτης Α.; Λεοντούδης Γ.; Λιούμης Δ. Μεθοδολογική προσέγγιση αξιολόγησης των κατευθύνσεων για τη διαχείριση του τοπίου στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια της περιόδου 2017-2021. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 36, p. 5–41, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1793. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1793. Acesso em: 29 μαΐου. 2023.