Πετράκος Γ.; Παπαδούλης Α. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στην ελληνική περιφέρεια: μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 34–71, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.179. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/179. Acesso em: 29 μαΐου. 2024.