Κομνηνός Ν. Περιφερειακοί πόλοι καινοτομίας στην Ελλάδα 2001-2009: σχεδιασμός εστιασμένων συστημάτων καινοτομίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 11, p. 10–33, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.178. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/178. Acesso em: 20 απριλίου. 2024.