Γοσποδίνη, Άσπα; Μπεριάτος, Ηλίας; Ράσκου, Ελένη. Διαχείριση αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: η διαχρονική εξέλιξη των πολιτικών στην Ευρώπη και οι νέες προκλήσεις για την Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 10, p. 146–173, 2007. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.176. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/176. Acesso em: 27 ιουνίου. 2022.