Διαμαντοπούλου Ε.; Γκόλια Χ.; Λιονάτου Μ.; Παρθενοπούλου Ν.; Πολυράβα Σ.; Φαρδή Ε. Η υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τις χρήσεις γης κατά τον εκάστοτε πολεοδομικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 95–118, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1735. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1735. Acesso em: 29 φεβρουαρίου. 2024.