Καραγάνης Α.; Μιμής Ά. Εφαρμογή των πολλαπλασιαστικά σταθμισμένων διαγραμμάτων Voronoi στην ανάπτυξη του δικτύου τραπεζών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 9, p. 104–121, 2006. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.164. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/164. Acesso em: 7 δεκεμβρίου. 2023.