Λαϊνάς Ι.; Γεμενετζή Γ. Σχεδιασμός των περιοχών Natura 2000 και χρήσεις γης: κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 64–94, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1635. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1635. Acesso em: 29 φεβρουαρίου. 2024.