Βεζυριαννίδου Σ. Η ρύθμιση της υπαίθρου στην Ελλάδα: από το ΠΔ της 23.10.28 στον Ν. 2508/97. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 38, p. 119–145, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1631. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1631. Acesso em: 13 ιουνίου. 2024.