Πολύζος Σ. Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 9, p. 68–103, 2006. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/163. Acesso em: 23 ιουνίου. 2024.