Λινάκη Ε.; Σερράος Κ. Πρόταση δημιουργίας ενός πολυκριτηριακού συστήματος καταγραφής και αξιολόγησης των υλικών και αύλων πολιτιστικών πόρων ενός τόπου: η περίπτωση της Άνω Σύρου. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 35, p. 122–156, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1599. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1599. Acesso em: 30 μαρτίου. 2023.