Γουργιώτης Α.; Σαραντάκου Ε.; Στεφανή Φ.; Χαϊνταρλής Μ. Χωρικός σχεδιασμός και τουριστική επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 35, p. 42–72, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1597. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1597. Acesso em: 24 ιουλίου. 2024.