Πρέζα Ε.; Ασπρογέρακας Ε. Η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020: η περίπτωση της Ελλάδας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 35, p. 5–41, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1596. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1596. Acesso em: 30 μαρτίου. 2023.