Στεφανή Φ.; Τσιλιμίγκας Γ. Το τοπίο στον χωροταξικό σχεδιασμό: κριτική αξιολόγηση της αντιμετώπισης των υποβαθμισμένων τοπίων του νησιωτικού ελληνικού χώρου στον περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 36, p. 42–62, 2023. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1595. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1595. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.