Ασπρογέρακας Ε. Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης: πολιτική και χωρικές συσχετίσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 8, p. 122–153, 2006. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.156. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/156. Acesso em: 28 φεβρουαρίου. 2024.