Μεταξάς Θ.; Λαλένης Κ. Ο στρατηγικός σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής αστικής διαχείρισης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 8, p. 4–37, 2006. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.152. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/152. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.