Μηλιώνης Σ. Προς μια συνολικότερη άποψη της διαδικασίας του μάρκετινγκ πόλεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 7, p. 100–127, 2005. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.148. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/148. Acesso em: 21 φεβρουαρίου. 2024.