Γοσποδίνη Ά. Χωρικές πολιτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη των μικρών ελληνικών πολεων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 6, p. 136–161, 2005. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.140. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/140. Acesso em: 28 φεβρουαρίου. 2024.