Τζούμας Β.; Μιμής Ά. Υπολογισμός της προσβασιμότητας ηλικιωμένων ατόμων με τις δημόσιες συγκοινωνίες του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, [S. l.], n. 34, p. 147–180, 2022. DOI: 10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1259. Disponível em: https://journals.lib.uth.gr/index.php/aeihoros/article/view/1259. Acesso em: 26 φεβρουαρίου. 2024.